Wyszukaj na stronie:

PORADY

NORMY ODZIEŻY CHRONIĄCEJ PRZED ZŁYMI WARUNKAMI POGODOWYMI
Norma EN343 określa właściwości odzieży ochronnej, chroniącej przed wpływem złych warunków pogodowych, przed wiatrem, i przed zimnem powyżej -5°C. Pie [...]
więcej
PODZIAŁ POCHŁANIACZY GAZOWYCH (FILTRÓW)
Norma EN14387 Sprzęt ochrony układu oddechowego - Pochłaniacze i filtropochłaniacze Norma określa pochłaniacze i filtropochłaniacze używa [...]
więcej
NORMY ODZIEŻY CHRONIĄCEJ PRZED CHEMIKALIAMI
EN 1073-2 Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi. Wymagania i metody badań dotyczące nie wentylowanej odzieży chroniącej przed p [...]
więcej
KATEGORIE OCHRONNE RĘKAWIC
Rękawice robocze i ochronne należą do najpowszechniej i najchętniej stosowanych ochron osobistych. Spowodowane jest to tym, że podczas pracy najbardzi [...]
więcej
RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED ZIMNEM
EN511 Norma EN511 określa wymagania i metody badań rękawic ochronnych zabezpieczających przed zimnem przekazywanym konwekcyjnie lub za pośre [...]
więcej
KATEGORIE OBUWIA BEZPIECZNEGO
SB - Podstawowe wymagania: m. in. ochrona palców stopy, odporność na olej napędowy, wytrzymałość podeszwy na rozdzieranie, odporność na ścieranie, zgi [...]
więcej
RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED GORĄCEM I/LUB OGNIEM
EN407 Norma EN407 określa metody badań, wymagania ogólne, poziomy parametrów termicznych i sposoby oznakowania rękawic ochronnych, chroniący [...]
więcej
RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED ZAGROŻENIAMI MECHANICZNYMI
EN388 Rękawice chroniące przed zagrożeniami Mechanicznymi ( Poziomy otrzymane po stronie chwytnej ) Norma EN388 ma zastosowanie do wszyst [...]
więcej
zakaz palenia papierosów elektronicznych

ATLAS

UVEX

GT02