Wyszukaj na stronie:
KALOSZE ELEKTROIZOLACYJNE 20 KV
Opis produktu:Obuwie przeznaczone jest do pracy przy urządzeniach elektrycznych o napięciu do 20 kV, jako dodatkowy sprzęt ochronny, w celu zabezpieczeniu użytkownika przed przepływem niebezpiecznego prądu rażenia przez ciało człowieka, poprzez stopy. Obuwie to zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Obuwie powinno być stosowane jako nakładane na obuwie wewnętrzne
(bezpieczne, ochronne lub zawodowe).
Obuwie jest środkiem ochrony indywidualnej kategorii III spełniającym wymagania zasadnicze wg Dyrektywy 89/686/EWG. Obuwie to spełnia także wymagania kryteriów KOW/S-01/2011 \\\"Obuwie elektroizolacyjne do prac przy napięciu powyżej 1 kV napięcia przemiennego\\\" (opracowanie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego) i powołanej w tych kryteriach normy PN-EN 50321:2002. Obuwie elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia\\\"

Każdy but poddawany jest badaniu elektrycznemu, napięciowemu z zastosowaniem napięcia probierczego 20 kV,
a po jego pozytywnym wyniku jest znakowany numerem seryjnym i datą produkcji (miesiąc, rok). Obuwie oznakowano symbolem podwójnego trójkąta (symbol właściwości elektroizolacyjnych), z oznaczeniem klasy 2
(badanie napięciowe napięciem przemiennym probierczym 20 kV, użytkowanie w warunkach występowania napięć roboczych do 20 kV napięcia przemiennego). W konstrukcji obuwia zastosowano również wywijany mankiet poprawiający właściwości ochronne (podczas użytkowania mankiet powinien być wywinięty na cholewkę).

UWAGA!!!! Obuwie o właściwościach elektroizolacyjnych jest stosowane jako dodatkowy środek ochronny
i w sytuacjach zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym nie może być używane jako jedyny środek ochronny. W warunkach zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym należy dodatkowo stosować inne, podstawowe wyposażenie ochronne wynikające
z przeprowadzonej oceny ryzyka.

Certyfikat zgodności WE/S/1851/2012Galeria zdjęć: