Wyszukaj na stronie:
RĘKAWICE OCHRONNE ELSEC S2 I ELSEC S20
Opis produktu:Kształt ELSEC 2 i ELSEC 20 został zaprojektowany specjalnie do kształtu rękawic elektroizolacyjnych ELSEC. Nie przeszkadzają monterowi w wykonywaniu jego codziennych czynności, chronią rękawicę elektroizolacyjną przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed kontaktem z substancjami lub czynnikami, które mogą negatywnie wpływać na żywotność rękawicy. Ułatwiają przechowywanie oraz magazynowanie rękawic.
Powszechnie dostępne na rynku rękawice skórzane chroniące przed uszkodzeniem mechanicznym nie są objęte wymaganiami związanymi z oddziaływaniem napięcia lub prądu a zwłaszcza z oddziaływaniem łuku elektrycznego i towarzyszącej mu wysokiej temperatury. Ponadto, w normach dotyczących rękawic ochronnych nie są zdefiniowane tak ważne parametry jak odporność na wysoką temperaturę czy też wchłanianie wilgoci przez materiał rękawicy ochronnej. Stąd też sposób doboru rękawic ochronnych do prac pod napięciem nie jest określony przez wymagania norm lub przepisów i jest często intuicyjny, gdyż zależy od doświadczenia i wiedzy montera lub dozoru technicznego. Przy doborze rękawic skórzanych należy zwrócić szczególną uwagę na:
materiał - dobrze wyprawiona skóra kozia lub ewentualnie bydlęca;
kształt - dopasowany do rękawicy elektroizolacyjnej, zapewniający wygodę i komfort pracy użytkownika (ergonomia);
wielkość i długość - odpowiednia, tak aby nie deformowała naturalnego kształtu rękawicy elektroizolacyjnej oraz zachowana była odpowiednia wytrzymałość elektryczna po powierzchni mankietu rękawicy izolacyjnej. Rękawica ochronna powinna być krótsza od rękawicy elektroizolacyjnej.
Minimalne odległości miedzy mankietem rękawicy ochronnej a zakończeniem mankietu rękawicy izolacyjnej są określone dla poszczególnych klas rękawic:
Sposób szycia - szwy nie przeszkadzające w wykonywaniu czynności manualnych;
atesty - rękawice powinny posiadać certyfikat WE potwierdzający ich odporność mechaniczną i spełnienie norm dla rękawic ochronnych;
sposób wykonania - trwałość i estetyka wykonania

Parametry techniczne rękawic skórzanych ochronnych ELSEC S2 i ELSEC S20:

Materiał wykonania: skóra kozia

Kształt - zaprojektowane i dopasowane specjalnie pod kształt rękawic ELSEC. Dwa rodzaje odpowiadają dwóm przedziałom grubości rękawic ELSEC.

Wykonywane przez zakład produkcji kaletniczej, szyjący rękawiczki skórzane

Certyfikat WE nr IPS-1439-20/2004 z dn. 5 lipca 2007 roku. Spełniają wymagania norm PN-EN 420:1996 oraz PN-EN 388:1997.
Estetycznie wykonane, trwałe
Warunki wprowadzania do eksploatacji, użytkowania i przechowywania rękawic ELSEC. Bezpieczeństwo pracy pod napięciem osób używających rękawice elektroizolacyjne jest w dużym stopniu uwarunkowane nie tylko spełnieniem przez rękawice ogólnych wymagań w zakresie parametrów fizycznych i technicznych kontrolowanych w badaniach wyrobu lub w badaniach odbiorczych, ale również od właściwego ich użytkowania, przechowywania, bezpośredniej kontroli przed założeniem oraz systematycznej okresowej kontroli ich parametrów elektrycznych. Należy pamiętać, że częstotliwość badań okresowych wynosi:
dla rękawic magazynowanych i sporadycznie eksploatowanych - 6 miesięcy;
dla rękawic często eksploatowanych - 3 miesiące;
Materiał, z którego wykonywane są rękawice - lateks naturalny - podlega starzeniu, reakcji z czynnikami chemicznymi takimi jak kwas, olej, ozon lub związki organiczne. Dlatego też, dokonując wyboru rękawic elektroizolacyjnych do wykonywanych prac, poza wartościami maksymalnego napięcia użytkowania, należy uwzględnić również występowanie innych zagrożeń i wybierać rękawice należące do odpowiednich kategorii (A, H, Z, R, C). Ponadto, ze względu na starzenie się materiału, zalecamy wymianę rękawic po pięciu latach ich użytkowania, nawet w przypadku gdy rękawice przejdą badania elektryczne.

Poza czynnikami chemicznymi, rękawice mogą być narażone na uszkodzenia mechaniczne. Jeżeli podczas użytkowania rękawic elektroizolacyjnych istnieje taka możliwość, niezbędne jest dodatkowe zabezpieczenie rękawic elektroizolacyjnych przez nałożenie na nie odpowiednio dopasowanych skórzanych rękawic ochronnych.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na stan i szybkość starzenia się rękawic jest światło i temperatura. Standardowe rękawice powinny być stosowane w temperaturze otoczenia z zakresu: -25 °C ÷ + 55 °C. Rękawice kategorii C mogą być stosowane w temperaturze otoczenia: -40 °C ÷ +55 °C.

Do podstawowych wymogów należy przestrzeganie przez użytkowników określonych zasad postępowania w zakresie systematycznej kontroli stanu rękawic jak i właściwego ich przechowywania. Dotyczy to zwłaszcza takich przypadków, gdy rękawice elektroizolacyjne są używane w warunkach odbiegających od normalnych np. w miejscach o dużym zasoleniu, o dużej wilgotności lub o zwiększonej temperaturze, w miejscach gdzie występuje wydzielanie ozonu (np. stacje rozdzielcze wysokiego napięcia) lub intensywne działanie światła słonecznego.Galeria zdjęć: